Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Særskilt tilrettelagt opplæring

Særskilt tilrettelagt opplæring

For elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring (STO), har IOP i alle fag og grunnkompetanse som sluttmål, tilbyr Fosen VGS organisert spesialundervisning i mindre gruppe. Undervisning skjer ofte i samarbeid med de linjene skolen til enhver tid har. Vi tilrettelegger et skreddersydd utdanningsløp i samråd med eleven, foresatte, kontaktlærer, PPT og andre sakkyndige instanser.

Det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) for hver enkelt elev. Målet for opplæringen er å forberede ungdommene på livet etter videregående skole på en best mulig måte. Her legger Fosen VGS særlig vekt på at elevene skal være best mulig rustet til en meningsfylt voksentilværelse der tilhørighet og trivsel ved en arbeidsplass eller et annet dagtilbud står i fokus.

Elevene deltar ofte på en eller flere av programfagene ved en linje, og har noe fellesfag i mindre grupper. Skolen legger vekt på fysisk aktivitet, og forsøker å tilby kroppsøving, med blant annet svømming, tilpasset hver enkelt elev sitt behov.

De fleste elevene har også yrkesfaglig fordypning YFF en eller flere dager i uka. Yrkespraksisen foregår dels på egen skole, eller ved ulike bedrifter i nærområdet.

Elever som har IOP får skriftlige vurderinger i en årsrapport ved skoleslutt. Alle elevene får karakter i orden og adferd. Etter endt opplæring får elevene et kompetansebevis. Vanligvis går elevene 3 år i skole, eller 2 år i skole og 1-2 år som lærekandidat i en vekstbedrift.

Kontaktperson:

Ina Langbach

Spes.ped.-koordinator. Lektor (med tilleggsutdanning)

 

Kontaktinfo:

Tlf: 72 81 43 15
Mob: 400 75 208

 

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon