Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Bygg- og anleggsteknikk > Vg1 tegning og bransjelære

Vg1 tegning og bransjelære

Vg1 tegning og bransjelære

Beskrivelse av faget

I programfaget tegning og bransjelære inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget. Regelverk og planlegging av tiltak i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet inngår i programfaget. Programfaget tegning og bransjelære dreier seg også om forholdet mellom de ulike yrkene som inngår i organisering og produksjon i bygg- og anleggsbransjen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke enkle måleverktøy knyttet til arbeidsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk
  • lese, forstå og følge enkle tegninger som skal brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk
  • lese og anvende beskrivelser som er relevante for utføring av eget arbeid
  • tegne enkle skisser knyttet til egne arbeidsoppgaver
  • tegne enkel plan, detaljer og snittegninger i målestokk
  • utarbeide tegninger, kalkulasjon, beregninger og dokumentasjonsarbeid knyttet til eget arbeid ved hjelp av digitale verktøy
  • gjøre rede for sammenheng mellom yrker innenfor bygg- og anleggsnæringen
  • gi eksempler på sentrale bestemmelser som regulerer arbeidet innen bygg- og anleggsteknikk
  • planlegge helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for arbeidsoppgaver som skal utføres

Timetall

Det er 5 undervisningstimer pr. uke

 

Eksamen

Eksamensoppgave utarbeides lokalt.
 EleverPrivatister
Type eksamensfag  Ingen eksamen  Obligatorisk 
Type eksamensordning  Ingen eksamen  Skriftlig og tverrfaglig muntlig-praktisk 
Eksamensform  Ingen eksamen  Skriftlig 
Standpunktvurdering  Ja  

 

Læreplan


Utskriftsvennlig versjon