Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.

Helse- og oppvekstfagene skal gjøre elevene skikket til å yte god service og omsorg, og ta medansvar for arbeidsmiljøet. Opplæringen i felles programfag skal utvikle kunnskapene og ferdighetene til elevene innenfor kommunikasjon og samhandling. Denne kompetansen vil kunne bli overført til andre livssituasjoner, og vil være et godt grunnlag for livslang læring. De felles programfagene skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. Opplæringa skal være tverrfaglig og knytte teori og praksis sammen. Et formål med felles programfag er også å medvirke til yrkesforståelse og yrkesstolthet, gjennom bevisstgjøring av egne holdninger og ferdigheter.

Etter at du har fullført Vg1 kan du se i tabellen nedenfor hva du kan velge mellom på Vg2 og Vg3 eller i bedrift:

Linjer  
VG1 Helse- og sosialfag VG2 Helsearbeiderfag
   

 JULEVERKSTED desember 2014

Skoleåret 2013-2014 var det for få elever som søkte Vg2 Helsearbeiderfag, så dette tilbudet kom ikke i gang inneværende skoleår. Vg2 Helsearbeiderfag blir lyst ut igjen for skoleåret 2015- 2016. Dersom det blir nok søkere vil tilbudet komme i gang igjen neste skoleår.

Norge vil mangle ca. 57 000 helsefagarbeider i år 2035, så dette kan vise seg å være en sikker vei til fast jobb i fremtiden.

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon