Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Service og samferdsel

Service og samferdsel

 

Ønsker du deg et meningsfullt yrke, og vil hurtigst mulig ut i arbeidslivet? Da kan service og samferdsel være det rette for deg! Her kan du gå to år på skole, og etterpå ta fagbrev etter to år som lærling ute i en bedrift. Du kan også velge å ta påbygning for generell studiekompetanse som vg 3, i stedet for å ta fagbrev, dersom du ønsker å studere på høyskole/universitet.

Du som velger service og samferdsel vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre.

Vg 1 service og samferdsel er et grunnkurs som gir deg en smakebit på alle 8 fagområdene du kan velge videre på vg 2.

På vg 2 kan du velge linjer innen kontor- og administrasjon, salg, sikkerhet, reiseliv, Ikt og transport/logistikk. Velger du service og samferdsel, kan du også være med og starte en ungdomsbedrift. Elevene arbeider med små og store prosjekter individuelt og i grupper. Samarbeid med næringsliv og utplassering i relevante opplæringsbedrifter gir virkelighetsnær opplæring.

Hos oss på Fosen videregående skole kan vi tilby deg utdanning innen kontor- og administrasjon, salg og sikkerhet.

Flere av våre tidligere elever jobber nå i forsvaret, handelsbedrifter eller i kommunene på Fosen, og andre steder. Ennå usikker? Mulighetene er enda flere!

Her er strukturen for fellesfagene og programfagene (uketimetall for 45-minutters timer):

 

   SERVICE OG SAMFERDSEL 

   MED PÅBYGGING TIL
GENERELL STUDIEKOMPETANSE I VG3

  TIMER PR. UKE    

   TOTALT     

FELLESFAG:

 

 

 

 

 

Vg1

Vg2

Vg3*

3 år

Norsk

2

2

10

14

Matematikk

3

 

5

8

Naturfag

2

 

3

5

Engelsk

 

2

 

5

Samfunnsfag

 

3

 

3

Historie

 

 

4

4

Kroppsøving

2

2

2

6

Sum fellesfag:

12

9

24

45

PROGRAMFAG VG 1 

 

 

 

 

Planlegging

6

 

 

6

Drift og oppfølging

6

 

 

6

Kommunikasjon og service

5

 

 

5

Prosjekt til fordypning

6

9

 

15

PROGRAMFAG (FELLES OG VALGFRIE): 

 

 

 

 

Vg2 Salg, service og sikkerhet

 

17

6

23

Sum programfag (felles og valgfrie):

23

26

6

55

TOTALT
 
* Påbygging til generell studiekompetanse


35


35


30


100

 

VG2 – Salg, service og sikkerhet

 ved Fosen videregående skole  

 

   TIMER PR. UKE   

FELLESFAG:

 

Norsk

2

Engelsk

2

Samfunnsfag

3

Kroppsøving

2

Sum fellesfag:

9

FELLES PROGRAMFAG:

 

Sikkerhet

5

Salg og markedsføring

6

Økonomi og administrasjon

6

Prosjekt til fordypning

9

Sum programfag:

26

 
TOTALT:

 

35


Utskriftsvennlig versjon