Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Samfunnsfag og økonomi

Samfunnsfag og økonomi

Sosiologi og sosialantropologi

Dette faget er et eget programfag på vg2 og har mange likhetstrekk med samfunnsfag. I sosiologi er vi spesielt opptatt av samhandling mellom mennesker, for eksempel i grupper som familien eller i en vennegjeng, men også mellom organisasjoner og hele samfunn. Vi blir født inn i grupper og lever innenfor bestemte rammer som samfunnet setter. Sosiologien spør hva som kjennetegner forholdene mellom gruppene, og hvordan menneskers oppførsel og adferd blir påvirket av sosiale prosesser. I sosialantropologi er fokuset først og fremst på andre samfunn og kulturer. Hva gjør at skikker og ordninger i en annen kultur blir betraktet som merkelige av oss som ser alt utenfra, mens de kan forklares og gis mening når de blir satt inn i en kulturell sammenheng?

Sosialkunnskap

På vg3 heter faget sosialkunnskap, som i motsetning til sosiologi og sosialantropologi ikke er en egen vitenskap, men bygger lærestoffet på mange samfunnsvitenskaper, som sosiologi og psykologi, statsvitenskap og pedagogikk, samt noe historie og samfunnsøkonomi. Sosialkunnskap er først og fremst knyttet til det norske samfunnet og er mer opptatt av årsaksteorier knyttet til avgrensete samfunnsfenomen som psykiske kriser, sosiale problemer, kriminalitet og rusmiddelmisbruk. Her blir det også sett nærmere på de ulike livsfasene man er gjennom i løpet av et liv. Hva kjennetegner for eksempel ungdomstida?


Utskriftsvennlig versjon