Kreative Trøndelag
Fosen VGS > For elever > Elevråd og utvalg

Elevråd og utvalg

Elevrådet består av tillitselevene fra hver klasse. Hver klasse skal også velge en varatillitsvalgt. Elevrådet velger leder og nestleder blant elevrådsmedlemmene.

Elevrådet skal ta seg av oppgaver som angår elevenes skolehverdag – bl. a. trivsels-, miljø- og velferdstiltak – og ellers være et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse.

Elevrådet kan gi råd til rektor og ta opp saker i møte med skolens ledelse. Elevene ved Fosen vgs er tilsluttet den landsomfattende Elevorganisasjonen (EO). Avdelingen i Sør-Trøndelag heter Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag (EOST).

Hvordan kan du som elev ved Fosen vgs få innflytelse på skolesamfunnet – ta opp saker du er interessert i og være med på å skape et godt miljø?
Her er det viktig at den som er best
skikket til det, blir valgt til tillitselev for klassen din. Tillitseleven skal representere deg og ta vare på dine interesser, men på samme tid må du støtte opp om det arbeidet hun/han gjør.

Elevrådsmøtene:

Når elevrådet blir kalt inn til møte, skal tillitseleven eller vara fra hver klasse stille.

Disse har tale-, forslags- og stemmerett i elevrådet og skal være bindeledd mellom klassen, og elevrådet. Elevrådet skal velge leder, nestleder, sekretær og kasserer.

Elevrådet
velger også elevverneombud til skolens utvalg for helse, miljø og sikkerhet. Disse har personlige vararepresentanter.

Elevrådet ved Fosen vgs har også sin rettighetsansvarlig, idrettsansvarlig og ansvarlig for kontakt med EOST. Elevrådet velges for ett år av gangen, og elevrådsstyret tar seg av den daglige driften.

 Husk at rektor skal ha kopi av innkalling til og referat fra møtene i elevrådet. Møtene legges vanligvis til midttimene, men kan etter avtale med skolens ledelse også legges til andre tidspunkt. Ved behov holdes det felles møter mellom rektor/assisterende rektor og elevrådet eller elevrådsstyrene.

Elevrådet avgjør om skolen skal være med på Operasjon Dagsverk. Hvis elevene velger å delta, er det elevene selv som har hovedansvaret for opplegget, men de kan etter behov søke hjelp og råd hos kontaktlærerne for internasjonal uke, hos andre lærere eller hos skolens ledelse.

Elevrådet skal ikke engasjere seg i partipolitisk virksomhet. Fosen vgs ser derimot med stor velvilje på at elevene tar initiativ til debattmøter, temakvelder og ulike sosiale tiltak (rusfrie).

Husk å klargjøre tiltakene med rektor på forhånd.

Elevrådsstyre 2015/2016

Leder

Ove Kristian Berg

3ELDA

Nestleder

Vilde Sumstad

2STA

Medlem

Eirin Hellan

1ELA

Medlem

Nils Erik Snåsøy

2ELDA

Medlem

Emil Andersson

2ELEN

Medlem

Arja Døsvik

2IDA

Medlem

Helle Døsvik

4PBA

Oversikt over valgte tillitselever 2015/ 2016

Klasse

Tillitsvalgt

Varatillitsvalgt

1BAA

Tommy Strandheim – t

Ådne Stranden – >

1ELA

Eirin Hellan – eiri

Daniel Kjørsvik –

1ELB

Eva-Mari Salbuvik –

Andre W Forfot –

1HOA

Kimberly Canedo – kimb

Ramona Mikkelhaug – p>

1IDA

Emma Hoøen –

Mariell Sletten –

1RMA

Torvald Vik –

Amalie Fredagsvik – /p>

1SSA

Rune Hoøen – mo

Anna Kaslikowska –

1STA

Ida Barseth –

Mariell Eidem – mar og Elise Mandal –

1TPA

Carl Oscar Humstad – hum

Sindre Sigurdsen – om

2ELDA

Nils Erik Snåsøy – ni

Frank Adrian Braa – om

2ELEN

Henna Eidsaune – hennaeid

Emil Andersson – om

2HEA

Christine Bangsund – christine

Matilde Solem – o

2IDA

Arja Døs

Kristian Kleppe – /p>

2RMA

Leif Mo

Mailinn Dahlberg – om

2SSA

Christine Bærøy – Christi

Lone Berg Ness – lone­om

2STA

Ina Lien – i

Vilde Sumstad –

2TPA

Jan Even Johansen – jan

Johnny Hepsø –

3ELDA

Ove Kristian Berg – ove

William Brown – om

3IDA

Trine Ha

Sandra Leth-Olsen – /p>

3STA

Stian Arno Seim –

Emma V. Thorsen –

3STB

Andrea Grøntved

Kristina Marie Stabell – p>

4PB

Sondre Hellem –

Helle Døsvik –

Skolemiljøutvalget:

Kimberly Canedo

1HOA

Ida Barseth

1STA

Andre Forfot

1ELB

Frank Adrian Braa

2ELDA

Emma Viktoria Thorsen

3STA

Medlemmer til Bjugn Ungdomsråd:

Frank Adrian Braa, Mebostadekra 1A, 7160 Bjugn – 900 99 998

Christine Linn Bangsund, Asserøy, 7167 Vallersund – 948 77 086

Medlemmer til Ørland Ungdomsråd

Vilde Sumstad, Flåttenveien 10, 7130 Brekstad – 909 72 143

Stian Arno Seim Johnsen, Husa Gård, 7142 Uthaug – 980 73 215

Medlemmer OD-komiteen:

Arja Døsvik

2IDA

Mariell Eidem

1STA

Eirin Hellan

1ELA

Emma Hoøen

1IDA

Daniel Kjørsvik

1ELA

Kristian Kleppe

2IDA

Ina Lien

2STA

Eva-Mari Salbuvik

1ELB

Stian Arno Seim

3STA

Mariell Sletten

1IDA

Vilde Sumstad

2STA

Emma V Thorsen

3STA


Utskriftsvennlig versjon