Kreative Trøndelag
Fosen VGS > For elever > Gratisprinsippet

Gratisprinsippet

Gratisprinsippet er regulert i Opplæringsloven

Skolen kan ikke kreve betaling for verken undervisningsmateriell eller aktiviteter som foregår i skolens regi. Med unntak av det som er nevnt i Oppl.l. § 3-1 siste ledd.

Undervisningsmateriell

Fylkeskommunen skal holde elevene med nødvendig trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevene kan ikke dekke noe av dette ut over det som følger av forskriften § 19-6 andre ledd. Fylkeskommunen kan pålegge elevene å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha:

  • Skrivesaker
  • Lommekalkulator
  • Kladdebøker
  • Påkledning for elever på yrkesforberedende utdanningsprogram
  • Tøy og sko til faget kroppsøving

 Elevene får et ikke-behovsprøvd stipend, som er tenkt å skulle dekke deler av disse utgiftene.

 Skolen kan ta imot gaver

Gaven kan gis under forutsetning av at ingen utsettes for press fra skolen eller andre foreldre til å yte slikt bidrag som skal gå til en gave til skolen. Det skal bygges på frivillighet hos elever, foresatte og andre sponsorer.

 Ekskursjoner og tematurer

Transportutgifter eller utgifter til inngangsbilletter skal dekkes av skolen.

 Klassekasser

Innskjerpingen av loven innebærer at vi som skole ikke kan ha ansvaret for eventuelle "klassekasser". Klasser som ønsker å opprettholde en spareordning, må derfor få foreldre/foresatte til å ta ansvaret for dette.

 Avslutningsturer

Skolen kan ikke stå som arrangør av såkalte «avslutningsturer». Skolens ansatte kan ikke delta på slike aktiviteter med mindre de innvilges permisjon. Slike turer må finansieres helt og holdent utenfor skolens driftsbudsjett. Slike turer skal fortrinnsvis skje utenfor skoleruta.

 


Anita Holberg
Sist oppdatert: fredag 6. september 2013
Utskriftsvennlig versjon