Kreative Trøndelag
Fosen VGS > Fosen ressurs > Fagbrev

Fagbrev

Flere fagbrev for fosninger 

Fosen Ressurs har regelmessig gjennomført teorikurs for voksne som ønsker å sikre seg fagbrev gjennom en kombinasjon av teoretisk opplæring og oppsamling av praksis (praksiskandidater).

Kostnadene til slike kurs dekkes enten gjennom tilskudd fra Fylkeskommunen, eller gjennom egenfinansiering, eventuelt dekning av kursavgift gjennom bedriften.

Fagbrev bidrar positivt for både bedrift, de ansatte selv og lokalsamfunnet, og det er derfor betydelig aktivitet på dette utdanningsfeltet over hele landet.

Fosen Ressurs ønsker å komme i kontakt med bedrifter og enkeltpersoner i Fosens kommuner som ønsker å styrke yrkeskompetansen sin. Ta kontakt med oss, så får vi lettere oversikt over behovene og ønskene, slik at kurs kan planlegges og settes opp.

 

Tenkt oppstart september 2017:(søknadsfrist 1 juni)

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, tømrerfaget, salgsfaget, evt andre fagbrevforberedende kurs ved interesse

Du er velkommen med dine ønsker!


Utskriftsvennlig versjon